Görülən işlər:

Tamamlanma və mebel işləri
  • Kateqoriya Alış-veriş Mərkəzləri
  • Müştəri PMD Projects
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2020
  • Vəziyyəti