Fəaliyyət ölkələri

Azərbaycan
Qazaxıstan
Özbəkistan