İşlərin həcmi:

  • Kateqoriya Hotel
  • Müştəri Pasha Construction
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2018-2019
  • Vəziyyəti