İşlərin həcmi:

  • Kateqoriya Biznes Mərkəzləri
  • Müştəri Workplace
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2014-2015
  • Vəziyyəti