Görülən işlər:

Tamamlanma və mebel işləri
  • Kateqoriya Культурные центры
  • Müştəri Исполнительная власть города Гянджи
  • Bizim rolumuz Субподрядчик
  • Yerləşmə Гянджа, Азербайджан
  • Layihə müddəti 2013-2014
  • Vəziyyəti