İşlərin həcmi:

  • Kateqoriya Dövlət Qurumları
  • Müştəri İçərişəhər
  • Bizim rolumuz Baş Podratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2018
  • Vəziyyəti