Görülən işlər:

Tamamlanma və mebel işləri
  • Kateqoriya Mədəniyyət Mərkəzləri
  • Müştəri Lindner
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2010-2012
  • Vəziyyəti