Görülən işlər:

Fasad işləri
  • Kateqoriya Hotel
  • Müştəri Pasha Construction
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2019-2020
  • Vəziyyəti