Görülən işlər:

Tamamlanma və mebel işləri
  • Kateqoriya Administrativ Binalar
  • Müştəri Lindner və DIA Holding
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2012-2013
  • Vəziyyəti