Görülən işlər:

Tamamlanma işləri
  • Kateqoriya Tibb Müəssisələri
  • Müştəri Bona Dea Hospital
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2014-2017
  • Vəziyyəti