İşlərin həcmi:

  • Kateqoriya Biznes Mərkəzləri
  • Müştəri Azimport
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2015-2016
  • Vəziyyəti