İşlərin həcmi:

  • Kateqoriya Sağlamlıq Mərkəzləri
  • Müştəri DDLAR Group
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2013-2014
  • Vəziyyəti