Görülən işlər:

Fasad işləri, suvaq və rəngləmə işləri, tamamlanma işləri
  • Kateqoriya Hotel
  • Müştəri PMD Projects
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2022-2023
  • Vəziyyəti