Görülən işlər:

Metal asma tavanların quraşdırılması
  • Kateqoriya Tədbir Mərkəzləri
  • Müştəri Durlum A.Ş.
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2014-2015
  • Vəziyyəti