Görülən işlər:

Metal asma tavanların quraşdırılması
  • Kateqoriya Təhsil Mərkəzləri
  • Müştəri Elm və Təhsil Nazirliyi
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2014
  • Vəziyyəti