İşlərin həcmi:

  • Kateqoriya Dövlət Qurumları
  • Müştəri Xarici İşlər Nazirliyi
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2021-2022
  • Vəziyyəti