İşlərin həcmi:

  • Kateqoriya Banklar
  • Müştəri ADA Group
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Gəncə, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2013-2014
  • Vəziyyəti