İşlərin həcmi:

  • Kateqoriya Administrativ Binalar
  • Müştəri Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2021-2022
  • Vəziyyəti