Görülən işlər:

Daxili tamamlanma işləri
  • Kateqoriya Administrativ Binalar
  • Müştəri Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2021-2022
  • Vəziyyəti