Görülən işlər:

Tamamlanma və mebel işləri
  • Kateqoriya Dövlət Qurumları
  • Müştəri Azərbaycan Dövlət Neft Fondu
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2013-2014
  • Vəziyyəti