İşlərin həcmi:

  • Kateqoriya Hotel
  • Müştəri GIG Project
  • Bizim rolumuz Subpodratçı
  • Yerləşmə Bakı, Azərbaycan
  • Layihə müddəti 2011-2012
  • Vəziyyəti